Εγώ πάντως, λέει ο Παπαμρσίπ, αυτό ακριβώς ήθελα να υπογραμμίσω, ότι δε θίγετε αποφασιστικά το κυρίαρχο πρόβλημα σε σχέση με το οποίο καθορίζεται η ελευθερία του ανθρώπου, δηλαδή την εξουσία, όχι μόνο με την πολιτική και κρατική της μορφή, αλλά την εξουσία την ιστορικά προσδιορισμένη, εκείνην που αναπαράγει ο καθένας μας και στην πιο απλή καθημερινή του λειτουργία.

Δηλαδή, θέλω να πω πως το πρόβλημα της απελευθέρωσης του ανθρώπου δεν έχει σχέση μόνο με τα μέσα παραγωγής και τις σχέσεις παραγωγής - άλλωστε το λέει και το Ευαγγέλιο: «ουκ επ’ άρτω μόνο ζήσεται άνθρωπος» - αλλά κυρίως με τις σχέσεις εξουσίας και την αναπαραγωγή της… Όταν, συνεπώς, ορίζετε τον σοσιαλισμό ως την ελευθερία του ανθρώπου, πρέπει καταρχήν να τον ορίσετε ως αντιεξουσιαστική κοινωνία, όπως έλεγε και ο Μαρξ…

Απόσπασμα από το βιβλίο «Χαμογέλα, ρε... Τι σου ζητάνε;», εκδόσεις Γράμματα.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις...

Αναζητήστε στον ιστότοπο...

How to Carve Wood